ANTHROPOSOFIE

steinerRudolf  Steiner (1861 – 1925)

spojil hledání duchovní moudrosti s potřebou společenských reforem. Patří k nejrespektovanějším duchovním učitelům 20. století. Popsal duchovní skutečnost, kterou viděl od raného mládí, fyzickými slovy naší doby. Napsal mnoho knih a mnoho jich bylo přepsáno z jeho přednáškové činnosti. Založil Anthroposofickou společnost.
Je autorem průkopnických myšlenek v mnoha oblastech, zejména pak ve vědě, v pedagogice (waldorfské školy), bio-dynamickém zemědělství (demeter), medicíně, architektuře (Goetheanum), malířství, sochařství, v dramatickém umění a v pohybovém (eurytmie). Stojí za vznikem camphilských komunit pro tělesně znevýhodněné lidi a za vznikem Obce křesťanů. Navrhl systém Sociální trojčlennosti.
I sto let po Steinerově smrti jsou uznávané jeho inovativní kroky a dál se pokračuje v jejich praktikování a rozvíjení.