Obrazy jsou malovány suchým pastelem nebo akvarelem s rostlinnými a hliněnými pigmenty, které si vyrábím sama. Jsou vykládány ušlechtilými kovy. Všechna díla jsou signována na zadní straně. K obrazům můžu na přání zhotovit vyřezávaný rám. Modelovaná keramika je ze šamotové, burelové hlíny nebo umělého kamene. Sochy a bas-reliéfy jsou z pískovce nebo patinované sádrové odlitky. Většina děl je tvořena na zakázku. V obchůdku jsou vystavena menší díla, která dokážu bezpečně zabalit pro přepravu. Kdykoliv si můžete domluvit návštěvu v ateliéru. Pokud se byste něco chtěli, prosím, napište mi.