RIMG0191

KAMILA RÍZOVÁ

Prožila jsem své dětství v Novém Městě nad Metují,
v krásném údolí s řekou Metují. To místo mě naplnilo spoustou vůní, živých obrazů a forem.
Mám výtvarné vzdělání. 
Ráda se vyjadřuji skrze materiály jako dřevo, hlína, písek, kámen, vosk, akvarel nebo suchý pastel. A skrze formy posvátné geometrie Květu života, které maluji jako mandaly.
Je to universální forma zobrazující vztahy života ve Vesmíru. Proto lze tento geometrický
tvar malovat s určitým záměrem nebo náladou. Například maluji mandaly na určitá místa,
aby se vyrovnala disharmonie v prostoru. Nebo Květy života maluji pro podporu
konkrétního člověka či pro konkrétní záměr v podnikání, v partnerství...

Písek je pro mne fascinující materiál, jak přírodní v nesčetné barevnosti, tak obarvený barvami.
Studium tibetských mandal je však velmi náročné a tak mne to trochu odvedlo spíše k výtvarnému
pojetí mandal a technice vysypávání, která se v různých kulturách liší. Hraní a výtvarničení s barevným
pískem přerostlo do samostatných webových stránek www.barevnypisek.cz a vznikl i výtvarný obchůdek.


      Velmi mnoho pro mne znamená studium Antroposofie Dr. Rudolfa Steinera.
Rozšiřuji tím své vnímání barev, pohybu, formotvorných přírodních sil, planetárních vlivů na člověka.
Podněty Dr. Steinera pro umění jsou velmi významné a změnily můj úhel pohledu
na vývoj v umění. A také na to, čím umělec vlastně má být a z čeho tvoří.

KONTAKT