NABÍDKA MOBILNÍCH DÍLEN

Dílny jsou uzpůsobené pro předškolní děti, školní děti a také pro dospělé. Ceník zašlu na Váš email na vyžádání. Dílny si můžete objednat do školek i škol k nějakému  probíranému tématu nebo na jakoukoli Vámi pořádanou akci.

DÍLNY MALOVÁNÍ MANDAL A POHÁDEK

Maluji s dětmi suchým pastelem na napnutý papír. Aby mohla vzniknout tato dílka, viz. fotogalerie, je potřeba trochu individuálnější přístup. Dá se to zvládnout ve skupině pěti až šesti dětí s další asistencí jednoho člověka. Děti určité kroky (např. fixaci pastelu) nemohou dělat sami. I předškolní děti však zvládnout práci se “zlacením” ušlechtilými kovy. Vytváří  to krásné, pro děti nevšední věci, ze kterých jsou opravdu nadšené. Obrázek trvá udělat tak půlhodinu, podle zručnosti dítěte. Děti se vystřídají. Po dohodě lze malovat jakékoli téma, které zrovna školka či škola prožívá. Potřebuji se však na téma připravit.

DÍLNY VYSYPÁVÁNÍ BAREVNÝM PÍSKEM, MANDALY A OBRÁZKY

Dílny jsou velice zábavné. Jsou vymyšleny tak, aby rozvíjely dětskou motoriku a cit pro barvu. Barevný písek vysypáváme na připravené podklady, které jsou předtištěné a předřezané, motivy lze vybrat. Stačí sloupávat dílky a barevným pískem vybarvit políčko. Tato dílka zůstávají zafixovaná a děti si je mohou odnést domů.
Pokud stojíte o další práci s barevným pískem, lze připravit dílny barvení písku a vysypávání pískové mandaly tibetským způsobem. Vše je přizpůsobeno i předškolním dětem. Vhodné pro školky, školy, jarmarky, příměstské tábory.

DÍLNY MALOVÁNÍ MANDAL S POSVÁTNOU GEOMETRIÍ

Maluje se suchým pastelem na napnutý papír. Je k tomu potřeba kružítko, takže to zvládnou školní děti, které už mají geometrii. Jsou to výborné výtvarné dílny, když se probírá právě geometrie. Vysvětlím postup rýsování. V případě zájmu podám informace co je Květ Života a květ Geneze. Ve fotogalerii jsou uvedeny práce dětí od 10-ti let. Dospělí to samozřejmě zvládnou také a poskytuji ke Květu Života více informací. S dětmi se toto dá zvládnout za tři hodiny a pro dospělé jsou dílny vytvořené na šest až sedm hodin s vyšší náročností a větší porcí informací.

fotogalerie prací dětí od 7 let

fotogalerie prací dospělých

DÍLNY STŘEDOVĚKÝCH ILUMINACÍ

Dílna pro děti i dospělé. Zde se pokusím navodit středověkou atmosféru klášterních dílen, kde se tvořila velkolepá knižní díla. Něco informací o největší bibli světa – Codex gigas, která vznikla v Čechách ve velmi malém, dnes již neexistujících klášteře. Ukáži jak vypadá pergamen, barvy, inkousty, pera, plátkové zlato. Povím něco o tom, jak se ve středověku vytvářeli knihy. Pak si společně uděláme iluminaci. Iluminace je první písmeno textu, velmi výrazné. Je to vlastně ucelený obrázek/ilustrace na začátku textu. Většinou se jednalo o písmeno, kolem kterého se ovíjela rostlina, nebo byl zobrazen člověk v nějaké činnosti. V galerii si můžete prohlédnout co lze zvládnout za 2-3 hodiny intenzivní práce.

Práce žáků šesté třídy na waldorfské škole.

Práce dětí z klubu Notička Pražské komorní filharmonie. Dětem je od tří do desíti let. Měly na to hodinu času.

DÍLNY MALOVÁNÍ KVĚTINOVÝCH MANDAL

Na těchto dílnách objevíme svět v květu a elementární síly přírody ve tvaru/formě. Naučíme se techniku suchého pastelu a jednoduchého zlacení. Navrhneme, nakreslíme, namalujeme a pozlatíme. Zvládne každý.

DÍLNY ENKAUSTIKY – MALOVÁNÍ HORKÝM VOSKEM (momentálně nedostupné)

Velmi populární dílny. Horký vosk dělá nevídané věci, které okouzlí malé i dospělé. Stačí troška šikovnosti s horkou žehličkou a voskovými bločky. S malými dětmi (od 3 let, s asistencí) dělám barevné plochy ve kterých se najdou hned celé pohádkové světy, s dospělými se pokoušíme o krajinky, abstrakce a květy.