STEINERFORMEN LOGO OK


STEINERFORMEN je autorský projekt designových užitných objektů, jejichž formy vycházejí
ze studia Antroposofie tzv. Goetheánských forem dvojitě točených ploch. Toto umění založené Dr. Rudolfem Steinerem zobrazuje jemněhmotné přírodní síly ve hmotě – ve formě dvojitě točených ploch. Zobrazují to, jakým způsobem
v přírodě vše roste. Vymodelováním těchto forem získavá předmět éternou živost, která na člověka velmi příznivě působí
a obnovuje jeho vlastní životní síly. Designové ručně vytvářené výrobky můžete zakoupit na webových stránkách WWW.STEINERFORMEN.CZ