tana.rizova

METAMORFÓZA – GOETHEÁNSKÉ FORMY

Toto umění zobrazuje formy utvářejících sil v přírodě. Základní přírodní tvary sil proměny. Tedy určité tvary (formy) růstu rostlin, stromů nebo kostí. Cíl je zachytit tyto utvářející síly života v nějaké formě. Tyto formy pak posilují naše životní (éterné) síly.
Nejlepší je to vytvářet, modelovat silou vlastních rukou, ale také velmi dobře funguje jen být v přítomnosti těchto forem. 
Pro mne je zajímavé tyto formy vytvářet do užité keramiky – nádobí. Je to krásné na pohled a ještě to můžete používat. Sošku "Základní kruh formy", je dobré mít někde v místnostech kde žijete, v čekárnách, halách, prostě tam, kde chcete oživit prostředí.
Tyto formy (nádobí a sošky, rámy obrazů) vytvářím jen na zakázku. Proces jejich vytváření je velmi náročný na čas a hotové formy nejdou dobře odlít, tedy kopírovat už vzniklý tvar. 
 

Pokud chcete vidět toto umění v architektuře
navštivte webové stránky ak. arch. Oldřicha Hozmana. www.arc.cz

 

V současné době zkoumám vliv goetheánských forem na pokojové květiny. Zkouším vytvářet květináče. Zde si můžete prohlédnout voskovku (část šlahounu), který byl půl roku v přímém působení těchto sil. Všimněte si pravidelné uspořádaní listů, stejně natočených, stejně velkých a stejné pravidelné formy. 

goethean-formvoskovka